Your Cart
Internet cookies are used to allow personalized pages to be presented to make your visit more convenient and quick to your personal needs. Click for detailed info.

City Surveillance


Intelligent Control Center for Cities

Küçük ve orta büyüklükteki şehirlerden büyük, ileri teknolojili şehirlere, yurttaşların güvenliği ve çeşitli kuruluşların korunması öncelikli konulardır.

Sınırlı kaynaklar ve geniş gözetim alanları, kent gözetlemedeki en büyük zorluklardır. Bir şehirde çeşitli tehlikeli durumlara hızlı bir şekilde yanıt vermek ve daha geniş bir gözetleme ağı için etkili bir sistem gereklidir.

Hanwha Techwin'in kentsel gözetim çözümleri, video ve ses analiz cihazlarını gerektiği gibi kullanarak gerçek krizlere uygun şekilde yanıt vermenize yardımcı olmak için kameralarımızın ve depolama cihazlarımızın eksiksiz bir şekilde bir araya getirilmesini sağlar.

Key Features

Monitoring Large City Areas
System specific to hierarchical region
Central equipment management
Visible GPS information on maps
Flexible Integrated Solutions
Interface for existing equipment
Interface to various external systems
External equipment I / O control
Unmanned Automatic Monitoring
Minimize potential crime
Versatile surveillance and automatic monitoring
Vehicle license plate and audio analysis
       

Usage Scenarios

Special City Surveillance Equipment
4K HD cameras and SSM Enterprise
- To keep up with a variety of urban surveillance environments, Hanwha Techwin offers ways to monitor and use hundreds of cameras easily and more efficiently from a central control center's video management system, including 4K and multi-camera cameras.
           Compatible Products

Şehir izleme ekipmanları

Automatic Plate Recognition
Auto License Plate Recognition algorithms can be used to look at vehicle license plate images and make text-based searches.
- Monitoring of vehicles in a city center is one of the most important objectives of crime prevention. The location of specific vehicles and the final camera capturing the shot can be verified through automatic license plate recognition.4K HD cameras and SSM Enterprise
Compatible Products

Otomatik Plaka Tanıma

Versatile Surveillance and Automatic Monitoring
Intelligent surveillance with the interface of automatic tracking features found on fish-eye and PTZ cameras.
- Monitor potentially dangerous situations over a wide area with motion detection and virtual line detection capabilities of the 360˚ fisheye camera and automatically track moving objects via a PTZ camera that receives coordinate data.

Compatible Products

Çok yönlü izleme, otomatik takip

Detecting and Analyzing Unusual SoundsOlağandışı Sesleri Algılama ve Analiz
WiseNet 5 kameraları ve SSM Enterprise
- Cameras that recognize the danger by detecting abnormal sounds, such as screams, automatically transmit location data to an SSM map for fast transmission response.​

Compatible Products

Olağandışı Kaynak Analizi